DEN HAAG – De verdiensten per inwoner zijn sinds 1948 verviervoudigd. Dat komt vooral door toename van de arbeidsproductiviteit.

Tot de jaren negentig van de vorige nam de beroepsbevolking toe, een steeds groter deel van de bevolking bevond zich tussen 15 en 65 jaar. Sindsdien neem dit aandeel juist af. Omdat er meer vrouwen zijn gaan werken, wordt dat nog gecompenseerd. Sindsdien neem dit aandeel juist af. Omdat er meer vrouwen zijn gaan werken, wordt dat nog gecompenseerd. Toch is de verwachting dat in 2030 het bruto binnenlands product, het totaal aan goederen en diensten van Nederland, lager zal liggen dan nu. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat dinsdag Terugblikken, een eeuw in statistieken publiceerde.

 

Beroepsbevolking

Het inwoneraantal van Nederland steeg van 5,2 miljoen in 1900 tot 16,6 miljoen in 2010. De beroepsbevolking verviervoudigde ondertussen van 2 miljoen tot 7,8 miljoen. Werkte in 1960 20 procent van de vrouwen een substantieel deel van de week, nu is dat ruim 40 procent. Van de mannen werkt 54 procent.

Van de werknemers werkt 80 procent onder een cao. Daarvan zijn er bijna 1200 van kracht in Nederland. De eerste cao werd in 1894 gesloten. Het betrof collectieve arbeidsafspraken voor diamantarbeiders. In 2009 kromp de Nederlandse economie 3,9 procent, ongekend in de geschiedenis van het CBS. In de jaren dertig van de vorige eeuw was de grootste krimp 3,6 procent.

Werkloosheid

Opvallend is dat vorig jaar de werkgelegenheid slecht 1,1 procent daalde, terwijl de werkloosheid in de jaren dertig ongekend hoog was: in 1932 5,5 procent krimp. Het CBS noemt de reactie van overheden op de crises het belangrijkste verschil. In de jaren dertig vluchtten overheden in protectionistische maatregelen, nu trekken overheden samen op en trekken eigen bedrijven en instellingen veel minder voor.

Aandelen

Het CBS bekeek ook de aandelenkoersen sinds 1953. Conclusie: aandelen stijgen vooral in de eerste helft van het jaar, namelijk ruim 7 procent tegen 1,5 procent het tweede halfjaar. Januari is de beste maand voor beleggers. De gemiddelde koersstijging over 57 januari maanden bedroeg 2,2 procent. September komt als slechtste beleggingsmaand uit de bus met een gemiddelde krimp van 2,2 procent.

Bron: CBS

Call Now Button