Nederlander is vier keer meer gaan verdienen

Nederlander is vier keer meer gaan verdienen

DEN HAAG – De verdiensten per inwoner zijn sinds 1948 verviervoudigd. Dat komt vooral door toename van de arbeidsproductiviteit. Tot de jaren negentig van de vorige nam de beroepsbevolking toe, een steeds groter deel van de bevolking bevond zich tussen 15 en 65...
Call Now Button